Wat is een ouderraad

De ouderraad is een inspraakorgaan binnen onze school. In de ouderraad krijgen ouders de kans om te overleggen met elkaar, de schoolleiding en het personeel.

De ouderraad zal altijd proberen de belangen van de leerlingen zo goed mogelijk te behartigen.

Ook organiseren ze tal van activiteiten ten voordelen van onze school. Activiteiten die onze ouderraad zoal organiseren zijn bv. Appel- en perenverkoop, koekenverkoop, (kinder)fuif, wandeling, kledinginzameling …

Via de facebookpagina kan je onze ouderraad volgen, meer informatie vinden of contact leggen.

Hoe sluit ik mij aan

Neem contact op via Facebook of spreek de voorzitter aan.

Tinne Fleerakkers

ouderraad2310@gmail.com