Het Moleke draait…
Het kleine Moleke draait…

Ieder kind krijgt alle kansen om te groeien vanuit eigen talenten en mogelijkheden

Tijdens activiteiten spelen we in op de behoeften en belangstelling van de kleuters. We willen elk kind centraal stellen door activiteiten op maat te geven waarbij kennis en vaardigheden, waarden en normen aan bod komen.
Kleuters stimuleren elkaar door te zien en te horen, waardoor ze bewust of onbewust heel wat meepikken en elkaar spontaan helpen.
We stimuleren de samenwerking tussen de kleuters zodat ze kunnen leren van- en met elkaar.

Concreet:

 • In het kleine Moleke werken we met leefgroepen waarbij kleuters van 2,5 t/m 5-jaar gegroepeerd zitten in één klasgroep. In het Moleke werken we vaak in leeftijdsgroepen.
 • In beide scholen worden groepsopdrachten gedaan, kleuters komen door samenwerken tot resultaat.
 • Regelmatig komen klasoverschrijdende activiteiten aan bod bv. open-deurtje, uitstappen, verkeersvaardigheden en schoolprojecten als Sinterklaas, Kerstmis …

Een team enthousiaste mensen staat paraat om uw kind te helpen groeien naar een totale persoonsvorming.

Ons schoolteam kan rekenen op de medewerking van ouders, CLB en de lokale gemeenschap om het leerproces te verrijken. Hun betrokkenheid en waardering van de geleverde inzet zijn van fundamenteel belang.

Concreet :

 • we maken kennis met bejaardentehuizen
 • op regelmatige basis zijn er integratiemomenten met lagere scholen
 • bibliotheekbezoeken zorgen voor ontluikende leesgierigheid
 • het kriebelteam ondersteunt ons in ons luizenbeleid
 • de uitgebreide groep middagmoeders proberen een huiselijke sfeer te creëren tijdens de middag
 • voor de voor- en naschoolse opvang kunnen we rekenen op de kinderclub
 • samenwerking tussen de verschillende vestigingen en klassen verrijken het aanbod
 • het CLB is nauw betrokken bij de opvolging van het leerproces van de kinderen

Op een drempelverlagende manier willen we u laten kennis maken met en meedraaien in onze school.

We streven naar een nauw contact tussen ouders en school door middel van brieven, de website, ouderparticipatie en persoonlijk contact aan de klasdeur of schoolpoort. We hopen dat iedereen zich daardoor welkom en goed voelt in onze school.

Concreet:

 • op onze website geven we u een blik achter de schermen van onze school
 • de leerkrachten voorzien regelmatig klasbriefjes
 • maandelijks wordt er een nieuwsbrief met kalender aangeboden
 • ouders worden uitgenodigd op een opendeurdag, infoavond en minstens 2 individuele oudercontacten
 • we proberen ouders mee te betrekken in de klaswerking door hen uit te nodigen bij verschillende activiteiten in de klas
 • meermaals per week begroet de directie de kleuters en hun ouders bij het brengen en/of afhalen

Met een groeiend en gevarieerd aanbod, streven we ernaar dat elk kind kan opgroeien in de huidige maatschappij.

Gedurende de hele kleuterloopbaan krijgt uw kind de kans om zich op de verschillende ontwikkelingsdomeinen te ontplooien naar eigen interesses en mogelijkheden. We gaan daarbij de maatschappijgerichte competenties niet uit de weg.

Concreet:

 • sociale vaardigheden worden in de dagelijkse omgang geoefend
 • verkeersvaardigheden worden op verschillende actieve manieren geïntegreerd
 • door regelmatig overleg, bewaken we de horizontale en verticale groeilijnen
 • een sterk uitgewerkt zorgbeleid biedt ondersteuning op kind-, leerkracht- en schoolniveau

…samen houden we het (kleine) Moleke in beweging!