Taken Zorg

Taken van de zorgcoördinator en de zorgleerkracht

Het zorgbeleid van onze school wordt op drie verschillende niveaus uitgewerkt:

Schoolniveau:

Nadenken over schoolwerking, nieuwe ontwikkelingen en hoe de kwaliteit van het ons onderwijs behouden en/of verbeteren.

Leerkrachtenniveau:

Op regelmatige basis is er een overlegmoment tussen zorgleerkracht en klasleerkrachten waarin de werking, kinderen en leergebieden besproken kunnen worden.
Omdat de zorgleerkracht gedurende minstens een schooljaar de zelfde klas volgt, is ze goed op de hoogte van de evolutie van de kinderen.

Als het nodig is wordt het CLB betrokken bij een bespreking. Samen met de klasleerkracht wordt er op zoek gegaan naar geschikte hulpmiddelen om kinderen te begeleiden die het moeilijk hebben, hoe snel-lerende kinderen voldoende uitdaging bieden, hoe de werkhouding van kinderen verbeteren … .

Kindniveau:

Als kinderen extra (individuele) begeleiding nodig hebben kan deze geboden worden door de zorgleerkracht. Deze begeleiding gebeurt vaak in de klas maar kan ook buiten de klas.

Voor de kinderen wordt een volgsysteem opgesteld. Door regelmatige observaties en overleg kunnen de kinderen van dichtbij worden opgevolgd.

Zorgpiramide

Maak kennis met onze zorgpiramide en ontdek hoe wij in Het Moleke en Het Kleine Moleke aan de slag gaan met zorg in onze school…