Ons schoolbestuur

vzw OZCS Midden – Kempen
Oude Molenstraat 11
2390 Westmalle

Voorzitter: Dhr. Peter Crab
Leden: “Ledenlijst is ter inzage bij de directie”.

De afgevaardigd bestuurder namens het schoolbestuur voor onze school is: Mevr. Leen Thijs

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs, rekening houdend met de wettelijke voorschriften. Onze school bouwt haar werking uit mede dankzij een goede begeleiding die het schoolbestuur organiseert voor haar scholen.

Onze scholengemeenschap De Roos

Contactadres : Pastoor Lambrechtsstraat 3 – 2310 Rijkevorsel

Samenstelling :
G.V.L.S. Hoogstraatsebaan 2 2390 Oostmalle
G.V.K.S. Blijkerijstraat 1 2390 Oostmalle
G.V.L.S. Molenstraat 7 2310 Rijkevorsel
G.V.K.S. Banmolenweg 9 2310 Rijkevorsel
G.V.B.S. Pastoor Lambrechtsstraat 3 2310 Rijkevorsel